april 18, 2016 bibliotekarji

VOLILNI OBČNI ZBOR DBC 2016 je potekal v četrtek, 4. februarja, v Levstikovi dvorani Osrednje knjižnice Celje.

 

V uvodu je imela Brina Zabukovnik Jerič, podpredsednica DBC, predavanje z naslovom Odprimo knjige: bralni klubi in bralne značke v Knjižnici Velenje.

 

Dnevni red:

  1. Izvolitev delovnega predsedstva ter kandidacijske in verifikacijske komisije
  2. Poročilo o delu DBC v letu 2015 (predsednik, nadzorni odbor)
  3. Razrešitev organov društva
  4. Izvolitev organov društva
  5. Članarina v letu 2016 in 2017
  6. Delovni in finančni načrt za leto 2016
  7. Obeležitev 40-letnice DBC
  8. Razno (strokovna ekskurzija, letno srečanje, predavanje, ZBDS, ...)