2- dnevna strokovna ekskurzija v Trst in Furlanijo - Julijsko krajino,
14. in 15. april 2018
 
26 je bilo zadnje število prijavljenih. Ravno dovolj. Super, gremo na primorsko!
 
V Trstu obvezen ogled Narodne in študijske knjižnice, Narodnega doma in večjih znamenitosti (hoja mimo antičnega gledališča do trdnjave in katedrale na sv. Justu, nismo spregledali cerkve sv. Spiridona, trga Piazza Unita in slovitega Ponterossa. To so poti slovitih literatov, ki so sooblikovali kulturni Trst: Italo Svevo, James Joyce, R.M. Rilke in Claudio Magris, da o slovenskih kulturnikih ne govorimo; naj omenimo le nekaj najpomembnejših v Trstu rojenih ali delujočih: Trubar, Pahor, Rebula, Pirjevec, Kristan, Gustinčič, Gruden, Podrecca, itd….).
 
Nato vožnja do čudovitega gradu Miramare, postanek za umirjen pogled na morje in vožnja do vasice Križ, kjer smo si ogledali muzej Slovenskega ribištva. Slovenci smo lahko ponosni nanj. Večerja in "nočni lajf" v Gradežu.
 
Naslednji dan smo si še v dnevni svetlobi ogledali s soncem obsijano čudovito letoviško mesto Gradež, nato nas je pot vodila mimo Ogleja (mestece znano po arheoloških izkopavanjih in srednjeveških spomenikih) do tipične italijanske vinske klet, kjer smo poskusili nekaj okusnih furlanskih vin. Ob povratku proti Sloveniji smo si ogledali še izvir Vipave in si prav prijetno utrujeni in zadovoljni obljubili, da se naslednje leto zopet srečamo. 
 Enodnevni izlet DBC: Kakijada 2017

Člani DBC so se v soboto, 18. novembra podali na zanimivo strokovno ekskurzijo s sladkim koncem. Obiskali so kolege na Vrhniki - Cankarjeva knjižnica Vrhnika, kjer jih je prepričala zanimiva arhitektura in v Izoli - Mestna knjižnica Izola, kjer so poleg rastlin, ki so jim zapele, bili navdušeni tudi nad zbirko igrač. Dan so končali na festivalu kakijev v Strunjanu, kjer so se lahko poleg sonca naužili tudi kakijev. 

 

Vabimo vas na posvet Pis(a)na kulturna dediščina,

ki bo potekal  v petek, 1. decembra 2017,  v Levstikovi dvorani Osrednje knjižnice Celje.

 

Posvet organizirata Osrednja knjižnica Celje in Društvo bibliotekarjev Celje z namenom osvetliti problematiko pisne kulturne dediščine v knjižnicah, opozoriti na nedorečeno zakonodajo v zvezi z varovanjem kulturne dediščine v slovenskih knjižnicah, na zapleten in dolgotrajen postopek razglasitve kulturnega spomenika ter neprepoznavnost in nerazumevanje arhivske oziroma muzealske vloge knjižnic.

 

Na posvetu bodo s svojimi prispevki sodelovali priznani slovenski strokovnjaki s področja varovanja kulturne dediščine.

 

Prijavite se lahko do vključno 17. novembra 2017.

 

Kotizacija znaša 60 €, za člane Društva bibliotekarjev Celje pa 50 €. Aktivni udeleženci posveta so oproščeni plačila kotizacije.

Kotizacija vključuje: udeležbo na posvetu, zbornik in kosilo. Po prijavi boste na vpisan elektronski naslov prejeli informacije za plačilo računa. E-račune bo Osrednja knjižnica Celje izstavila po končanem posvetu.

 

Več informacij o dogodku najdete na spletni strani: 

Spletna stran Osrednje knjižnice Celje

Prijava na dogodek

Program posveta

 

Vljudno vabljeni k prijavi.

38. letno srečanje Društva bibliotekarjev Celje

 

Spoštovani člani DBC!

Vabimo vas na letno srečanje DBC, ki bo v četrtek, 8. junija, v Šmarju pri Jelšah s pričetkom ob 13. uri.
S klikom na "vabilo" spodaj si lahko ogledate podrobnim programom srečanja. Kot je navedeno, vas prosimo, da svojo udeležbo prijavite v knjižnico v Šmarje pri Jelšah.
 
Lepo pozdravljeni in se vidimo v Šmarju!
 
direktor Knjižnice Šmarje pri Jelšah Jože Čakš in 
predsednik DBC Matej Jazbinšek
 

Nekaj osnovnih obvestil o tekočih dogodkih v organizaciji oziroma soorganizaciji Društva bibliotekarjev Celje:

 

 1. V četrtek, 1. junija, ob 12. uri bo v Osrednji knjižnici Celje delavnica Poti do e-knjige na Biblosu s strani Študentske založbe, na kateri bo predstavljena nova aplikacija Biblos, ki naj bi začela delovati v juniju, uporaba le-te, zahtevana programska oprema ipd.

 

 1. Prijazno vas vabimo na letno srečanje DBC, ki bo v četrtek, 8. junija, v organizaciji Knjižnice Šmarje pri Jelšah s pričetkom ob 13. uri.

 

 1. Letošnji kongres ZBDS z naslovom Ustvarimo državo bralcev bo med 27. in 29. 9. v Podčetrtku. Več informacij na sledeči povezavi: http://www.zbds-zveza.si/?q=node5/kongres2017.

 

Društvo bibliotekarjev Celje

vabi na 3–urno delavnico z naslovom

 

BIBLIOTERAPIJA:

PRAVA KNJIGA, OB PRAVEM ČASU

 

V četrtek, 19. 1. 2017, od 10. do 13. ure

v študijski čitalnici Mestne knjižnice Velenje

 

Živimo v času, ki zahteva od nas učinkovitost, uspešnost, usklajevanje osebnega in službenega življenja. Socialni mediji in ostala tehnologija, ki jo sicer uspešno uporabljamo v svojem vsakdanjiku, pa nas pravzaprav oddaljuje, namesto povezuje. Težave in osebne stiske ljudi se poglabljajo. Slednje še toliko bolj velja za ranljive skupine, ki jih pri svojem delu vsak dan srečujemo.

V ta namen pogosto uporabljamo biblioterapijo. Knjigo, literaturo, ki zdravi.

Skrbi nas, ker pri svojem delu opažamo, da vedno manj ljudi bere, vedno več jih zgolj spremlja vizualna sporočila različnih medijev. Za razvoj možganov in mišljenja,

seveda tudi spomina, predstavnosti, domišljije in še marsičesa,

pa je branje izjemno pomembna in potrebna veščina.

 

Prvi seminar bo zajemal teoretične podlage naslednjih vsebin:

Uvod, kaj je biblioterapija?, zgodovina biblioterapije, biblioterapija in človeške vrednote, biblioterapevtski proces, biblioterapevtove lastnosti, omejitve biblioterapije.

 

Predava Sonja Bercko Eisenreich.

 

Udeleženci seminarja prejmejo potrdilo o izobraževanju.

 

Prijavite se čim prej, najkasneje pa do torka, 17. 1. 2017,

na naslov: brina.zabukovnik-jeric@vel.sik.si.

Nagovor predsednika društva na 37. letnem srečanju DBC

 

5. maja 1976 je bilo ustanovljeno Društvo knjižničarjev Celje, katerega prvi predsednik je bil Vlado Novak. Leta 1997 se je društvo preimenovalo v Društvo bibliotekarjev Celje. Pred dobrim mesecem je minilo torej 40 let našega društva v takšni, samostojni obliki, kar je lepa doba.

Aktivnosti, naloge in navsezadnje tudi pričakovanja od društva so se skozi čas precej spreminjali, skladno s spremembami v knjižničarski stroki in organiziranosti knjižničarstva ter tudi s stanjem v širši družbi. Vseskozi pa so bile splošne knjižnice glavni motor delovanja Društva bibliotekarjev Celje – glede števila članstva, širjenja zavesti o pomenu društva med zaposlenimi, posredne finančne podpore društvu, kot tudi glede strokovnih ekskurzij in seveda organizacije letnih srečanj, ki so še vedno edinstvena v slovenskem prostoru in najmočnejši povezovalni element našega društva. Zato ob zavedanju, da skozi ves svoj obstoj in prav tako dandanes društvo brez splošnih knjižnic še zdaleč ne bi bilo, kakršno je bilo in kakršno je, je na mestu še enkrat iskrena zahvala vsem knjižnicam za podpiranje društva.

Vendarle pa je društvo prostovoljna strokovna organizacija bibliotekarjev in knjižničarjev, posameznikov torej, ki se združujemo v skrbi za svoj strokovni in poklicni razvoj.

Verjetno vsi zaznavamo in čutimo neko spreminjanje v družbi, drugačne značilnosti časa in naših življenj, a vsega tega nekako ne znamo opredeliti. Spremembe vsakodnevno občutimo tudi pri našem delu, vedno se ne znamo prav odzvati, pogosto se sprašujemo o svoji vlogi, našem poslanstvu, smo morda negotovi.

To res drži, drži pa tudi, da je slovenski knjižnični sistem eden boljših, celo v svetovnem merilu, ter da je pestrost našega dela in rezultatov izredna, pri čemer mislim na knjižničarje v splošnih, šolskih, visokošolskih in specialnih knjižnicah, študente bibliotekarstva ter upokojene, a še vedno zelo aktivne naše kolege. Doprinos vseh naštetih v lokalnih in drugih okoljih, v katerih delujemo, je verjetno večji, kot se tega zavedamo sami in kot to vrednoti okolje.

Zato svoj nagovor zaključujem z apelom, da so strokovnost, predanost, osebni angažma in povezovalnost še vedno tiste lastnosti, ki bodo omogočile obstoj in razvoj naše stroke in poklica. Trudili se bomo, da nam bo pri tem še naprej v pomoč tudi Društvo bibliotekarjev Celje.

 

Matej Jazbinšek,

predsednik Društva bibliotekarjev Celje

 

Pojasnilo Društva bibliotekarjev k poročanju medija Nova24TV v zvezi z vabilom na letno srečanje DBC v Knjižnici Velenje

 

V Društvu bibliotekarjev smo prizadeti in razočarani zaradi slabonamernega poročanja na portalu Nova24TV v prispevku z naslovom Bibliotekarji bodo v Velenju slavili jugonostalgijo in komunizem.

Prispevek temelji na podlagi vabila Knjižnice Velenje, ki je sicer avtonomen organizator tokratnega letnega srečanja in promotor tega dogodka. Vabilo je bilo za omenjeni medij sporno zaradi uporabe nekaterih jugoslovanskih simbolov v njem, iz česar so sklepali, da gre za širjenje komunističnih idej v društvu ipd. Tako je naslov prispevka do popolnosti zavajajoč, v celotni novici pa je veliko površnih sklepanj in natolcevanj, ki nimajo nobene zveze s konkretnim dogajanjem na letnem srečanju. Zaskrbljujoče je, da pojasnila iz velenjske knjižnice v omenjeni novici do 3. 6. zjutraj še niso bila objavljena. Vse to kaže, da pri tovrstnem poročanju ne gre za dobronamernost.

Če se nekoliko še posvetim ''spornemu'' vabilu. Le-to izhaja iz vodenega sprehoda z naslovom Doživetje socializma v izvedbi Turistično-informacijskega centra Velenje, ki je v njihovi stalni ponudbi in ga je Knjižnica Velenje izbrala za tokratni dogodek. Pri sami zasnovi vabila pa gre za oblikovalsko svobodo, ki izhaja iz navedenega, zato ga je treba jemati v konkretnem kontekstu in situaciji ter nekoliko na humoren, morda celo ironičen način. Verjamem, da naslovniki tega vabila, to so člani Društva bibliotekarjev Celje, to razumejo in ne delajo iz tega katastrofičnih zaključkov tipa ''širjenja komunističnih idej'' in ''socialističnega shoda v Velenju'' (kot je bilo to objavljeno v navedenem spletnem prispevku). Tudi Društvo bibliotekarjev Celje se nikoli ni ukvarjalo s čim takšnim, niti Knjižnica Velenje ne. Žalostno je, da je o tem sploh potrebno govoriti.

Za zaključek bi poudaril še, da če je temeljno novinarsko poslanstvo informiranje javnosti in delovanje ''v službi resnice'' (kot je slogan medija Nova24TV), tovrstno poročanje o vabilu na interni dogodek s popolnim izkrivljanjem resnice ter samovoljno in napačno interpretacijo tega poslanstva nikakor ne uresničuje. Obžalujem pa tudi, da je očitno temeljno vodilo takšnega novinarstva senzacionalizem in hujskaštvo, ne glede na resnico. Številne nesporno pozitivne dejavnosti slovenskih knjižnic pa redko najdejo mesto v takšnih medijih.

 

Predsednik Društva bibliotekarjev Celje,

Matej Jazbinšek

 

Vir: Vodeni sprehod "Doživetje socializma v Velenju" kot turistična zanimivost

 
5. maja 2016 je minilo natančno 40 let od ustanovitve Društva bibliotekarjev Celje. Ob tej priložnosti smo izdali predstavitveno zloženko DBC. Ogledate si jo lahko tukaj
 

 

DBC izlet 2016 je uspel  : )

 

Društvo se je po dveh "sušnih" letih ponovno odpravilo na strokovno ekskurzijo. Tokratna destinacija Opatija - Rijeka - Krk - Goli otok, 9. in 10. april 2016. Izleta se je udeležilo 35 članov. Da pa je bil izlet tudi strokovno podkrepljen, smo si ogledali Mestno knjižnico Labin, ki je integrirana v avtentični ambient rudarskega naselja in je del zaščitenega kompleksa industrijske kulturne dediščine.

 

Preberi več ...

 

VOLILNI OBČNI ZBOR DBC 2016 je potekal v četrtek, 4. februarja, v Levstikovi dvorani Osrednje knjižnice Celje.

 

V uvodu je imela Brina Zabukovnik Jerič, podpredsednica DBC, predavanje z naslovom Odprimo knjige: bralni klubi in bralne značke v Knjižnici Velenje.

 

Dnevni red:

 1. Izvolitev delovnega predsedstva ter kandidacijske in verifikacijske komisije
 2. Poročilo o delu DBC v letu 2015 (predsednik, nadzorni odbor)
 3. Razrešitev organov društva
 4. Izvolitev organov društva
 5. Članarina v letu 2016 in 2017
 6. Delovni in finančni načrt za leto 2016
 7. Obeležitev 40-letnice DBC
 8. Razno (strokovna ekskurzija, letno srečanje, predavanje, ZBDS, ...)

V letu 2016  je Društvo bibliotekarjev Celje praznovalo

40-obletnico delovanja.

V ta namen je Peter Groznik - Peč iz Knjižnice Velenje oblikoval in pripravil logotip društva.

dbc_40


Informacije:

 

Kontakt: drustvobc@gmail.com

 

Predsednica: 

Brina Zabukovnik Jerič

brina.zabukovnik-jeric@vel.sik.si

 

 

Podpredsednik:

Matej Jazbinšek

matej.jazbinsek@knjiznica.lasko.si

 

Tajnica:

Maja Praprotnik

maja.plazar@gmail.com


 

 

 


 

 

Drawing (2) Arhiv vseh prispevkov si lahko ogledate tukaj.