Člani društva so redni in častni.

 

Drawing (2) Redni član društva lahko postane vsak polnoletni državljan Republike Slovenije, ki se profesionalno ali ljubiteljsko ukvarja s strokovnim delom na področju knjižničarstva, kar velja tudi za študente in upokojence.

 

Drawing (2) Naziv častnega člana društva se lahko na občnem zboru podeli le fizični osebi. Častni član lahko postane občan, ki ima izredne zasluge za uspešno delo društva ali za razvoj slovenskega knjižničarstva.

 

Drawing (2) Član društva lahko postane pod enakimi pogoji tudi tuji državljan.

 

Članstvo v društvu je prostovoljno.

 


 

Vse člane, ki ne dobivajo društvenih e-obvestil, a jih želijo, prosimo, da sporočijo aktualen email naslov.

 

Če ste v preteklem letu spremenili kontaktne podatke, vas prosimo, da nam posredujete spremembe (e-naslov za obveščanje in poštni naslov za pošiljanje revije Knjižnica) na naslov drustvobc@gmail.com.

 

Le tako boste informirani!

 


 

Člani imajo:

 

Drawing (2) pravico in dolžnost sodelovati na Zboru članov Društva, razpravljati in glasovati o delovanju društva, voliti vodstvo;

Drawing (2) možnost kandidirati in biti izvoljeni v organe društva;

Drawing (2) pravico do udeležbe na društvenih aktivnosti, ki so brezplačne;

Drawing (2) nižjo kotizacijo na večini dogodkov v organizaciji ZBDS;

Drawing (2) možnost kandidirati in biti izvoljeni v organe ZBDS;

Drawing (2) možnost včlanitve v sekcije ZBDS in tako spremljajo aktivnosti na določenem strokovnem področju in prispevajo k njihovi dejavnosti in razvoju

Drawing (2) možnost koristiti oprostitev plačila letnih članarin v knjižnicah iz območja in države (odvisno od politike knjižnice!).

 

Člani prejemajo strokovno revijo Knjižnica.

 


 

V primeru, da ne želite biti več naš član, vas prosimo, da izpolnite odstopno izjavo.