DRUŠTVO BIBLIOTEKARJEV CELJE je prostovoljna, samostojna in nepridobitna strokovna organizacija bibliotekarjev in knjižničarjev na celjskem pokrajinskem območju. Društvo bibliotekarjev Celje združuje knjižničarje splošnih, šolskih in specialnih knjižnic iz Celja, Laškega, Žalca, Velenja, Mozirja, Šentjurja, Šmarja pri Jelšah, Rogaške Slatine, Slovenskih Konjic, Hrastnika, Trbovelj, Zagorja ob Savi in drugih manjših krajev v njihovi okolici. Njegovi člani so tudi študenti in upokojenci. 

 

Društvo uresničuje svoje cilje in naloge z organizacijo strokovnih predavanj, posvetovanj, seminarjev in z izdajanjem strokovnih publikacij. Pri obravnavi vprašanj, ki zadevajo stroko in zakonodajo s področja knjižničarstva, sodeluje s sorodnimi strokovnimi društvi, skupnostmi, državnimi organi in mediji. Pomembni dejavnosti društva sta tudi letno srečanje članov v eni izmed splošnih knjižnic na območju ter eno- ali večdnevne strokovne ekskurzije po Sloveniji in tujini.

  

 

Iz zgodovine društva: 

 

Društvo knjižničarjev Celje je bilo ustanovljeno 5. maja 1976. Prvi predsednik društva je bil Vlado Novak.

 

Leta 1997 se je društvo preimenovalo v Društvo bibliotekarjev Celje. 

 

Leta 2001 je društvo praznovalo 25-letnico in ob tem organiziralo posvet “Kaj lahko bibliotekarska društva prispevajo k razvoju stroke” ter izdalo zbornik.

 

5. maja 2016 je društvo obeležilo 40-obletnico delovanja. 

dbc_40

Preberite več o zgodovini društva ...

  

Osebna izkaznica:

 

Društvo bibliotekarjev Celje

Muzejski trg 1a

3000 Celje

 

Trenutna predsednica društva je

Brina Zabukovnik Jerič.

 

E-pošta: drustvobc@gmail.com

Matična številka: 5093287

ID za DDV: 54984661

Davčni zavezanec: NE

IBAN SI56 0400 1004 6525 748

BIC KODA KBMASI2X